velkommen    |    udgivelser    |    forfattere    |    ebøger    |    forlaget    |    kontakt    |    bestilling   

 

Af Svend-Erik Engh

I sin bog beretter historiefortælleren Svend-Erik Engh om, hvordan man krydser en gammeldags historiefortæller med nutidens hektiske erhvervsliv. 

Det er ikke mere end et par år siden, at storytelling-bølgen væltede ind over os som den seneste af kommunikation- og reklamebranchens opfindelser; Ja, historier kan noget, og de kan bruges som ledelsesværktøj! Snart stod de første konsulenter klar til at analysere, systematisere, modelisere og anvende fortællingskunsten som værktøj. Men hvad sker der, når en fortæller tager rejsen den anden vej og ud fra sin kunst går erhvervslivet i møde?

Fortællinger er en måde at dele værdier på. En måde at sætte ord på fremtiden, på visionerne, og at beskrive kulturen på. Derfor er historierne også vigtige på arbejdspladsen og kan rigtigt brugt være et meget effektivt ledelsesværktøj

Svend-Erik Engh er, har altid været, og betragter stadig sig selv som, historiefortæller – en ægte historiekunstner. Han har i det meste af sit voksne liv fortalt historier på festivaler, i teatre osv. Men først for fem år siden, da han mødte amerikaneren Steve Denning, opdagede han historiernes virkning i virksomheder og organisationer. Siden da har han gjort sig mange erfaringer i fortællingens kunst, og hvad der opstår, når de to verdener, to kulturer – fortælling og forretning – mødes. Det er der nu kommet en bog ud af.

I hans bog ”Fortæl en historie – bliv hørt, bliv forstået, skab vekselvirkning” beskriver han på en billedrig og overbevisende måde, hvordan historier virker. Samtidig advarer han mod en af de værste faldgruber: Uden viden om og respekt for hinanden kan det ikke lykkes for de to kulturer at mødes på en ordentlig måde.

I bogen introducerer Svend-Erik Engh ”vekselvirkning”, et centralt begreb for forståelsen af historiers virkning og anvendelse. Et begreb, der tager historiefortællingen tilbage til sit rette perspektiv, nemlig tovejskommunikation og interaktion mellem mennesker, hvor historien kun opstår – og giver mening – i kraft af interaktionen mellem lytter og fortæller, mellem ledelse og medarbejdere, mellem kunder og virksomheden!

Bogen, der henvender sig til både historiefortællere og forretningsfolk, er et vigtigt bidrag til forståelsen af, hvordan fortællekunst og forretningsverden kan mødes og vekselvirke.


Børsen (✭✭✭✭✩✩)

"Væk med den døde information"
Anmeldelse i dagbladet Børsen - Peter Holdt Christensen - 18. 08. 2006

..." Spørgsmål er så selvfølgelig, hvad vi egentlig skal med endnu en bog om historiefortælling? Men denne her bog er interessant, fordi den ikke bare er ude at slagte guldkalven. Bag bogen ligger der et oprigtigt engagement i at fortælle historier, og med denne baggrund fortæller bogen således også om, hvad erhvervslivet egentlig får ud at møde prinser, prinsesser og eventyr."

LEKTØRUDTALELSE (uddrag) - af Henrik H. Pedersen

"Enghs bog virker sammenlignet med de andre bøger om emnet mere praktisk anvendelig og mindre teoretisk."...

"Bogen henvender sig næsten selvsagt til folk i erhvervslivet,... Men især er bogen god til fortælleren eller folk, der arbejder med kommunikation med mange gode praktiske eksempler og værktøjer" ...

FORTÆL EN HISTORIE - Bliv hørt, bliv forstået, skab vekselvirkning

BOG

BESTIL

Forlag édito - Ådalsvej 9 - DK-2720 Vanløse - (+45) 22 16 30 40 - forlag@edito.dk

BOGEN 269 sider
ISBN: 9788792886002
kr 189,95mailto:forlag@edito.dk?subject=Bestilling%20Fort%C3%A6l%20en%20historie