velkommen    |    udgivelser    |    forfattere    |    ebøger    |    forlaget    |    kontakt    |    bestilling   

 

Christopher Schmitz driver firmaet Komphash, der coacher hashmisbrugere og deres pårørende, og rådgiver personalegrupper på skoler og institutioner omkring hashmisbrug. Christopher Schmitz har bl.a. været ansat som SSP-konsulent med opgaver fra etablering af kommunal rusmiddelpolitik til opsøgende gadeplansarbejde, leder på væresteder for misbrugere, projektmager ift. udvikling af behandlingstilbud til unge hashmisbrugere, klubmedarbejder, projektleder på hhv. afklarings- og aktiveringsprojekt samt behandler på kurser for unge misbrugere. Han har desuden i flere år arbejdet som leder indenfor behandling og psykiatri, og er uddannet indenfor systemisk løsningsfokuseret samtale, som voksenunderviser fra DPU og er certificeret som coach. Desuden har han gennemført en særlig kognitiv uddannelse ift. hashmisbrug.


Læse mere på www.komphash.dk

 

FORÆLDER TIL HASHRYGER
- En selvhjælpsbog til forældre...
2013 Forlag édito

Hashryger.html

CHRISTOPHER SCHMITZ

Forfatterskab

FÖRÄLDER TILL HASCHRÖKARE
- En självhjälpsbok för föräldrar...
2014 Forlag édito

Haschroekare.html
HASHIMIK PUJORTARTARTUMIK 
QITORNALIMMUT

2017 Forlag édito

Haschroekare.html